Čovjek nije stvoren za sjedenje. Naše tijelo nije građeno za dug boravak u sjedećem položaju, a dugo sjedenje na poslu ili u školi negativno utječe na nas. Prijestolje prijašnjih vladara sigurno je glavni razlog zašto većina ljudi i danas vidi isključivo prednosti sjedenja. Onaj koj je nešto postigao u životu – sjedi !